بیمه عمر و سپرده گذاری چیست ؟


پرداخت سود به سپرده های شما ...
در میان طرح های مختلف پس انداز و سپرده ها در بانکها و یا موسسات مالی دیگر که به سپرده های مشتریانشان سود پرداخت می کنند،بیمه عمر پاسارگاد دارای قابلیت ویژه و منحصر بفردی می باشد، چرا که علاوه بر سودی که به سپرده بیمه گذاران خود پرداخت می کند نسبت به آن سپرده پوشش بیمه ای بیمه گذار را نیز افزایش می دهد.
به زبانی ساده تر هم سود پرداخت می کند و هم پوشش بیمه ای را افزایش می دهد.
به این سپرده سود تعلق می گیرد و در هر زمان دسترسی سریع به اصل سپرده امکان پذیر می باشد.

آیا می دانید ؟ با مبالغی که برای آن برنامه ریزی ندارید می توانید در بیمه عمر به صورت سپرده قرار داده و سود دریافت نمائید.