با استفاده از این قسمت می توانید به طور آنلاین اقساط بیمه عمر خود را پرداخت کنید.

و یا اپلیکیشن همراه پاسارگاد را از لینک زیر دانلود و نصب کرده و اقساط بیمه عمر خود را پرداخت کنید.